Inicio  |  Fotos   |  Noticias  | Libro de visitas  |  Foro  |  Correo  |  Como páxina de inicio

 

BANDEIRA

COMARCA

XENTE E GRUPOS

A Folla Revirada

Banda de música

Xirandola

Fortín da Pomba

Ramón de Valenzuela

Manuel Dopazo

José Vales

Coro Vales Mahía

AXENDA

VARIOS

 

O NOSO ESCRITOR

D. Ramón de Valenzuela Otero naceu na Casa da Viña parroquia de Abades o 3 de outubro de 1914; lugar onde empezou a aprender as primeiras letras para mais tarde converterse nun dos poucos narradores galegos que intentaron unha crónica persoal das experiencias da guerra civil.

Escritor, en Compostela estudia o bacharelato e inicia a súa etapa universitaria na facultade de Dereito (1931-1932) pasando ano seguinte a facultade de Filosofía e Letras na universidade de Santiago de Compostela. En 1933 , na segunda convocatoria do Plan profesional de Maxisterio, ingresa por oposición na escola normal de Pontevedra onde segue os tres cursos perceptivos da carreira.Rematados os estudios de maxisterio foi nomeado mestre en Vigo, cargo que non chegou a exercer por mor do comezo da guerra. Sería en 1945 cando reanuda os estudios universitarios para licenciarse en Filosofía e Letras, sección de Historia en xuño de 1947.

Durante algún tempo, alá polos anos 1934 e 1935, dedicouse a narrar, co seudónimo de Pepe dos Cestos, contos populares, en Radio Pontevedra, teatros, e incluso nalgunha feira da Bandeira; actividade que abandonaría por considerar que, en vez de contribuír a forxar unha conciencia galega, podía dar unha visión ridícula do labrego galego, dende a perspectiva lingüística coma dende o punto de vista da política galeguista en xeral.

De vello lle viña a Ramón Valenzuela a vocación pedagóxica e súa inclinación galeguista. Cando so contaba dezaseis anos, nunha pequena casopa do seu pai D. Pepe da Viña, xa organizaba unha escola para adultos na que as clases se impartían en galego. Aquí chegou a formar o grupo Ultrella -organización galeguista- da que aínda hoxe algúns o recordan con gran entusiasmo.

En 1936 era militante do partido galeguista e colaborador do Seminario de Estudos Galegos; detido na Bandeira xunto co seu primo Carnero e conducido, encarcerado nos baixos do que e hoxe e a casa do concello de Silleda. O día seguinte, é transportado por un pelotón a Santiago de Compostela onde os bos oficios dun familiar non tardan en consegui-la saída do cárcere pero, ante a inseguridade de andar fuxido decide militarizarse como voluntario no bando franquista. Destinado en Cáceres o 8 de decembro de 1937 Ramón de Valenzuela pasou ó bando republicano.

No desastre de 1939, fuxiu a Francia onde é internado no campo de concentración de Argelés en Saint Ciprien sur Mer, onde escribe a Sociedad Pro-Escuelas de Bandeira en Bos Aires, solicitando axuda, respondendo a compracente sociedade co envío de 1200 francos. Axiña recupera a liberdade. Colabora co exercito francés, como oficial do exercito republicano español.

Nesta etapa de Francia é onde coñece a que había se-la súa muller, María Victoria Villaverde, filla do seu correlixionario Elpidio Villaverde, que co estalido da Segunda Guerra Mundial, levou á familia Villaverde a trasladarse á Arxentina pero, Ramón considerou que debía permanecer en Francia para participar na defensa das liberdades e da propia República Española.

Cando Francia é ocupada po-los alemáns, a policía política española en colaboración cos colegas xermanos prenden a Valenzuela. Internado e xulgado en Ávila onde lle impuxeron a condena de vinte anos e un día de prisión.

É en 1949, despois de consegui-lo indulto que liberaba a Ramón do réxime de prisión atenuada, cando chega a Bos Aires e a Sociedade Pro-Escuelas en Bandeira avala a súa entrada no pais. Durante moitos anos exerceu a crítica literaria en La Gaceta de Tucumán e Galicia Emigrante, prestixiosas revistas da capital Arxentina. A o mesmo tempo, chegou a publicar narracións curtas das que escolmou para escribir o libro de relatos O Naranxo (1974). Neste libro, Valenzuela xoga coas perspectivas do cordo e do tolo, contrapoñéndoas, na procura dunha reflexión filosófica, tinguida de afecto e humanidade. Na Asociación Gallega de Universitarios y Artistas, colectivo do que formou parte, impartiu clases de Xeografía Galega durante tres cursos e nesta etapa hai unha anécdota deste entusiasmo que se vivía e mesmo chegaba a rúa, tratase de que Ramón de Valenzuela transportaba nun taxi o mapa de Galicia de Fontán, para a súas clases de xeografía, na compañía do enxeñeiro arxentino Diego Diaz, era tanto o entusiasmo que puxera no eloxio do autor do mapa que o taxista, cando se dispuñan a pagarlle o servicio, díxolles: Perdoen. No auto que eu conduzo non paga o mapa da miña Terra, nin os que tratan con tanto amor.

Ramón de Valenzuela desenvolve unha actividade cultural destacable no Ateneo de Curros Enríquez, da Federación de Sociedades Galegas de Buenos Aires. Pronuncia múltiples conferencias nas máis diversas Institucións Galegas da Arxentina e Uruguai.

No ano 1957, na Editorial Citania de Buenos Aires, pertencente a Luis Seoane, sae a primeira novela de Ramón Valenzuela. Non agardei por ninguén. Escrita, dende unha perspectiva republicana en Galicia, na que se pode observar a reseña autobiográfica do autor, aparecendo na novela co seudónimo de D. Gonzalo Ozores de Ulloa. Nesta novela, Ramón recréase na Galicia do levantamento militar de 1936, onde o protagonista foxe da represión con compañeiros de ideal pasándose a o bando republicano. Dende o punto de vista da editorial, esta novela, xurde coa intención de unir o traballo intelectual e artístico dos galegos en Bos Aires, co propósito de universalizar a nosa cultura. Esta obra sería reeditada por Akal de Madrid en 1976.

Nesta mesma editorial no ano 1980, publícase Era tempo de apandar, segunda e última novela do noso autor coa que completa os aspectos máis novelescos da súa axeitada biografía. Ámbalas dúas novelas, son narradas nun escenario fundamentalmente Trasdezao, así coma, case todíño-los protagonistas son do entorno da Bandeira, merecedores de estudio.

Xa no 1976, é cando Ramón de Valenzuela pronuncia unha polémica conferencia na facultade de Económicas de Santiago de Compostela co título de " Historia do galeguismo político", onde desatou unha forte polémica tanto no propio acto como posteriormente na prensa. Foi a consideración histórica, de que foron galegos e non estranxeiros quen liquidaron a cultura e a personalidade galega ( Eu nego que esa Galicia desangrada na heroica revolución social do S. XV fose asoballada por Castela... Galicia foi asoballada, económica e culturalmente, polos propios galegos chamados nobles...), o que motivou a contestación dun amplo sector do público que mais tarde prolongaríase na prensa diaria.

Ramón Valenzuela configura a súa ideoloxía dende dúas coordenadas fundamentais: o irrenunciable compromiso galeguista e a nidia conciencia de clase que o encirraba cara ó marxismo comunista, dous principios que non teñen sido moi doados de harmonizar e que a Valenzuela lle provocaron desasosegos e íntimas dificultades. Compre sinalar que na súa actividade política foi tamén secretario de Castelao no exilio, co que sentiu o latexo federalista, ese fondo sentimento da Terra e a seria solidariedade cos desfavorecidos da historia.

O teatro de Ramón de Valenzuela Otero está vencellado a labor meritoria á fronte do Ateneo Curros Enriquez, da Federación de Sociedades Galegas de Bos Aires, onde cecais sexa o derradeiro esforzo por conquerir unha escola de teatro estable. A súa única peza teatral As Bágoas do Demo estrearíase en 1964, dirixida por Blanco Amor, no Teatro Castelao do Centro Galego de Bos Aires. Esta obra mostra ó espectador emigrante galego unha Galicia tanxible e recoñecible, visualizada nas Terras de Trasdeza. O mundo rural, coa súa propia dinámica, pouco esperanzadora para cambios sociais, impón a súa propia lei. Os persoaxes están sacados tamén desa realidade. O Tolo, o Cacique, o Demo, a Meiga e o pobo, que é testemuña pasiva no decorrer dos acontecementos. As Bágoas do Demo queda coma unha peza significativa do teatro da emigración. Aporta unha visión do mundo rural, coas súas contradicións en confrontación coas aspiracións do propio autor, cun punto de vista existencial e cultural, construido desde a loita e maila emigración.

É en 1980 o ano derradeiro deste loitador sen descanso, descóbreselle o cancro de pulmón que lle había sega-los azos para sempre.