entoido da bandeira a comenzos de seculo, carretera das cruces